พยากรณ์อากาศ 25 ก.ย. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สระแก้ว   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th