พยากรณ์อากาศ 30 มิ.ย. 65
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 36
www.tmd.go.th