พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 19 27
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 30
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th