พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 34
พังงา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 34
www.tmd.go.th