พยากรณ์อากาศ 23 ต.ค. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 34
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 23 34
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 23 35
นครพนม   อากาศเย็น 21 35
สกลนคร   อากาศเย็น 22 36
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th