พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
ขอนแก่น   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝน 0 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   มีเมฆบางส่วน 24 35
สกลนคร   มีเมฆบางส่วน 24 35
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th