พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
มุกดาหาร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 36
สกลนคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 35
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th