พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 37
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th