พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 30
มุกดาหาร   อากาศเย็น 16 27
นครพนม   อากาศหนาว 15 26
สกลนคร   อากาศเย็น 16 26
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 27
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 30
www.tmd.go.th