พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 34
www.tmd.go.th