พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
มุกดาหาร   อากาศเย็น 20 32
นครพนม   อากาศเย็น 19 31
สกลนคร   อากาศเย็น 19 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th