พยากรณ์อากาศ 18 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 0 % ของพื้นที่ 23 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th