พยากรณ์อากาศ 21 ต.ค. 60
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 23 33
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th