พยากรณ์อากาศ 27 ก.ย. 64
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th