พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
ศรีสะเกษ   มีเมฆบางส่วน 24 36
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 24 36
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
www.tmd.go.th