พยากรณ์อากาศ 03 เม.ย. 63
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 39
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 38
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 39
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 29 34
www.tmd.go.th