พยากรณ์อากาศ 25 มิ.ย. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th