พยากรณ์อากาศ 19 ส.ค. 61
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 32
หนองบัวลำภู   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th