พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th