พยากรณ์อากาศ 16 ต.ค. 61
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ศรีสะเกษ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
บุรีรัมย์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th