พยากรณ์อากาศ 21 เม.ย. 61
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
สุรินทร์   มีเมฆบางส่วน 26 37
บุรีรัมย์   มีเมฆบางส่วน 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 34
www.tmd.go.th