พยากรณ์อากาศ 09 พ.ค. 64
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 27 36
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 38
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th