พยากรณ์อากาศ 16 ธ.ค. 62
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 18 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 33
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 18 33
สุรินทร์   อากาศเย็น 18 33
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 18 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th