พยากรณ์อากาศ 22 เม.ย. 62
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
นครราชสีมา   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 39
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 41
ศรีสะเกษ   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 39
สุรินทร์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
บุรีรัมย์   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 39
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 38
www.tmd.go.th