พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 28
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
มหาสารคาม   อากาศหนาว 14 27
ศรีสะเกษ   อากาศเย็น 16 29
สุรินทร์   อากาศเย็น 15 29
บุรีรัมย์   อากาศเย็น 16 28
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
www.tmd.go.th