พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th