พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 30
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
มุกดาหาร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
อำนาจเจริญ   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th