พยากรณ์อากาศ 08 ธ.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศหนาว 15 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 29
มุกดาหาร   อากาศหนาว 15 28
นครพนม   อากาศหนาว 12 28
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 14 28
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 17 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 32
www.tmd.go.th