พยากรณ์อากาศ 22 มี.ค. 61
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 21 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 16 26
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 30
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 35
www.tmd.go.th