พยากรณ์อากาศ 22 พ.ย. 62
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 19 32
ยโสธร   อากาศเย็น 18 32
อำนาจเจริญ   อากาศเย็น 19 32
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
www.tmd.go.th