พยากรณ์อากาศ 20 ก.ย. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
ยโสธร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th