พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 21 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 31
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th