พยากรณ์อากาศ 17 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
ขอนแก่น   อากาศเย็น 23 36
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 23 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 22 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 35
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 27 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th