พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 20 30
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 21 29
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 31
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th