พยากรณ์อากาศ 03 ก.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th