พยากรณ์อากาศ 21 ม.ค. 65
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 19 25
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 31
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 19 30
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 18 27
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 18 27
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 20 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th