พยากรณ์อากาศ 16 ก.ย. 62
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
อำนาจเจริญ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th