พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 38
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 26 37
มุกดาหาร   มีเมฆบางส่วน 24 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th