พยากรณ์อากาศ 03 ต.ค. 65
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 29
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th