พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 31
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th