พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
ขอนแก่น   อากาศหนาว 14 31
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 16 31
มหาสารคาม   อากาศหนาว 15 31
ชัยภูมิ   อากาศหนาว 15 31
สุรินทร์   อากาศเย็น 16 31
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 20 33
www.tmd.go.th