พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 38
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th