พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ชัยภูมิ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
www.tmd.go.th