พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 18 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 19 33
พิจิตร   อากาศเย็น 20 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 19 33
เลย   อากาศเย็น 17 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 19 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 30
อุดรธานี   อากาศเย็น 18 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 19 33
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 33
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 33
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 23 32
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 19 33
ลพบุรี   อากาศเย็น 19 33
สระบุรี   อากาศเย็น 22 33
อุทัยธานี   อากาศเย็น 20 32
สระแก้ว   อากาศเย็น 19 33
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 31
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 21 34
www.tmd.go.th