พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 27 39
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 38
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
www.tmd.go.th