พยากรณ์อากาศ 24 พ.ย. 60
อุตรดิตถ์   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 34
กำแพงเพชร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
พิจิตร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
สุโขทัย   ฝน 10 % ของพื้นที่ 25 33
เลย   อากาศหนาว 15 28
ขอนแก่น   อากาศหนาว 17 30
นครราชสีมา   อากาศเย็น 19 29
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 29
มหาสารคาม   อากาศเย็น 18 30
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 16 29
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 18 30
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 30
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
สระบุรี   อากาศเย็น 22 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 22 31
สระแก้ว   อากาศเย็น 21 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th