พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 36
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
สุโขทัย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
เลย   อากาศหนาว 15 34
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
อุดรธานี   อากาศเย็น 19 33
มหาสารคาม   อากาศเย็น 21 34
กาฬสินธุ์   อากาศเย็น 19 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 20 33
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
นครสวรรค์   มีเมฆบางส่วน 25 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุทัยธานี   มีเมฆบางส่วน 24 35
สระแก้ว   มีเมฆบางส่วน 24 36
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
ปราจีนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
www.tmd.go.th