พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 62
อุตรดิตถ์   อากาศเย็น 19 33
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 21 33
พิจิตร   อากาศเย็น 22 33
สุโขทัย   อากาศเย็น 20 33
เลย   อากาศเย็น 16 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 16 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 18 31
อุดรธานี   อากาศหนาว 15 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 17 31
กาฬสินธุ์   อากาศหนาว 15 32
ชัยภูมิ   อากาศเย็น 18 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 20 34
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 22 34
สุพรรณบุรี   อากาศเย็น 21 34
ลพบุรี   อากาศเย็น 19 34
สระบุรี   อากาศเย็น 21 32
อุทัยธานี   อากาศเย็น 21 33
สระแก้ว   อากาศเย็น 18 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 22 35
ปราจีนบุรี   อากาศเย็น 19 33
www.tmd.go.th