พยากรณ์อากาศ 17 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 19 30
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 19 33
ร้อยเอ็ด   อากาศเย็น 18 31
ยโสธร   อากาศเย็น 17 31
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 23 32
นครศรีธรรมราช คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th