พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th