พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงราย   อากาศหนาว 15 28
ขอนแก่น   อากาศเย็น 18 28
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 27
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 21 25
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th