พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 20 33
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 19 29
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
นครราชสีมา   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 29
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 31
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 22 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th