พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 22 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 21 29
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 33
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 33
กาญจนบุรี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 23 31
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 33
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ท้องฟ้าโปร่ง 23 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 23 32
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th