พยากรณ์อากาศ 23 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 33
แม่ฮ่องสอน   อากาศหนาว 14 32
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 21 35
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 35
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 26 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 25 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 36
สตูล คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 26 35
www.tmd.go.th