พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
ลำพูน   อากาศเย็น 17 33
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 16 32
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 35
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 33
www.tmd.go.th