พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 31
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th