พยากรณ์อากาศ 23 เม.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 40
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 41
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 29 38
ประจวบคีรีขันธ์   มีเมฆบางส่วน 24 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 25 36
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 26 34
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
www.tmd.go.th