พยากรณ์อากาศ 18 ก.พ. 61
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 34
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 27 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 32
ประจวบคีรีขันธ์   อากาศเย็น 22 32
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   อากาศเย็น 22 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 24 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th