พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 22 25
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 28
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 28
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th