พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 33
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th