พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 39
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 37
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 25 38
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 38
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 27 33
ฉะเชิงเทรา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 34
ประจวบคีรีขันธ์   ท้องฟ้าโปร่ง 25 36
เพชรบุรี   ท้องฟ้าโปร่ง 25 35
www.tmd.go.th