พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
แม่ฮ่องสอน   ท้องฟ้าโปร่ง 20 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
มหาสารคาม   มีเมฆบางส่วน 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th