พยากรณ์อากาศ 18 ม.ค. 62
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 32
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 25 32
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 32
สมุทรสงคราม   อากาศเย็น 22 31
นครปฐม   อากาศเย็น 22 32
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
เพชรบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th