พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
ชลบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th