พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
นครราชสีมา   มีเมฆบางส่วน 25 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 26 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th