พยากรณ์อากาศ 26 ม.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศหนาว 12 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 34
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 32
www.tmd.go.th