พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 19 30
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 34
นนทบุรี   อากาศเย็น 18 32
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 31
www.tmd.go.th