พยากรณ์อากาศ 10 ธ.ค. 61
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 30
อุบลราชธานี   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 34
ร้อยเอ็ด   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 20 31
ศรีสะเกษ   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 32
บุรีรัมย์   ฝน 0 % ของพื้นที่ 21 31
อำนาจเจริญ   ฝน 0 % ของพื้นที่ 20 30
www.tmd.go.th