พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 36
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
จันทบุรี คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 34
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th