พยากรณ์อากาศ 17 ม.ค. 62
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
ขอนแก่น   อากาศเย็น 20 31
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 21 33
นครสวรรค์   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
จันทบุรี   อากาศเย็น 20 32
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th