พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
ขอนแก่น   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
จันทบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
สุราษฎร์ธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 37
www.tmd.go.th