พยากรณ์อากาศ 12 ธ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 28
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 28
เลย   อากาศเย็น 18 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 30
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 29
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 23 29
ประจวบคีรีขันธ์ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 30
www.tmd.go.th