พยากรณ์อากาศ 19 มี.ค. 62
เชียงใหม่   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 37
ลำปาง   พายุฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 36
เลย   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
ประจวบคีรีขันธ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th