พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 65
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 34
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
www.tmd.go.th