พยากรณ์อากาศ 29 พ.ค. 63
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 29 36
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 37
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 36
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th