พยากรณ์อากาศ 01 มี.ค. 64
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สุพรรณบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 25 36
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th