พยากรณ์อากาศ 09 ส.ค. 63
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th