พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 62
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 37
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 28 38
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th