พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 27
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 28
สิงห์บุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 29
www.tmd.go.th