พยากรณ์อากาศ 20 ส.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th