พยากรณ์อากาศ 30 พ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 26 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 32
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th