พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
สระบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อ่างทอง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th