พยากรณ์อากาศ 15 พ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 33
ชัยนาท   มีเมฆบางส่วน 25 33
ลพบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 26 33
สระบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 33
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 33
www.tmd.go.th