พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 28 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th