พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th