พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th