พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
ตาก   อากาศเย็น 21 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 21 27
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 23 27
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 23 27
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 28
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th