พยากรณ์อากาศ 06 พ.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 37
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
นนทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 31
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th