พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 27
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 29
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th