พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 16 32
ตาก   อากาศเย็น 17 34
นครราชสีมา   อากาศเย็น 20 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
นนทบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
พัทยา   มีเมฆบางส่วน 24 31
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th