พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 29
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 29
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 32
ชัยนาท   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th