พยากรณ์อากาศ 18 ส.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
นครนายก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th