พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 36
อุบลราชธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 32
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 28 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 38
ชลบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 35
นครนายก   พายุฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th