พยากรณ์อากาศ 17 ต.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th