พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th