พยากรณ์อากาศ 14 เม.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 37
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th