พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 32
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
www.tmd.go.th