พยากรณ์อากาศ 18 มิ.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 35
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th