พยากรณ์อากาศ 29 ก.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 27 34
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th