พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. 61
กรุงเทพมหานคร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 36
ลพบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
ปัตตานี   มีเมฆบางส่วน 26 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th