พยากรณ์อากาศ 17 มิ.ย. 64
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 33
ลพบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ปัตตานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th