พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 17 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 33
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 24 34
ชุมพร   อากาศเย็น 22 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th