พยากรณ์อากาศ 25 ม.ค. 65
เชียงราย   อากาศหนาว 14 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 31
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 33
พระนครศรีอยุธยา   อากาศเย็น 22 33
ตราด   อากาศเย็น 20 31
ชุมพร   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 32
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 31
www.tmd.go.th