พยากรณ์อากาศ 20 ต.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th