พยากรณ์อากาศ 21 พ.ย. 61
เชียงราย   อากาศเย็น 19 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 22 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 35
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ชุมพร คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
www.tmd.go.th