พยากรณ์อากาศ 28 ก.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 31
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 32
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
www.tmd.go.th