พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
เชียงราย   อากาศหนาว 15 34
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 34
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 35
ตราด   มีเมฆบางส่วน 23 33
ชุมพร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 32
www.tmd.go.th