พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 35
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 24 36
ตราด   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th