พยากรณ์อากาศ 12 ส.ค. 65
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
พระนครศรีอยุธยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
ตราด คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 31
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th