พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 21 31
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
เลย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 22 28
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 32
บุรีรัมย์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 32
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 34
www.tmd.go.th