พยากรณ์อากาศ 20 ธ.ค. 61
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
พระนครศรีอยุธยา   มีเมฆบางส่วน 23 33
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 24 33
นครปฐม   มีเมฆบางส่วน 22 33
สมุทรปราการ   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 24 32
ฉะเชิงเทรา   อากาศเย็น 22 32
www.tmd.go.th