พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 34
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 33
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
www.tmd.go.th