พยากรณ์อากาศ 29 มิ.ย. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 33
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
www.tmd.go.th