พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
นครราชสีมา   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
ร้อยเอ็ด   ฝน 10 % ของพื้นที่ 24 33
ศรีสะเกษ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
สุรินทร์   ฝน 20 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th