พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 37
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
สุรินทร์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th