พยากรณ์อากาศ 19 พ.ย. 60
แม่ฮ่องสอน   ฝน 10 % ของพื้นที่ 23 30
อุบลราชธานี   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
ศรีสะเกษ   ฝน 20 % ของพื้นที่ 24 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 33
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 31
ระนอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th