พยากรณ์อากาศ 28 มิ.ย. 60
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th