พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 38
ขอนแก่น   มีเมฆบางส่วน 24 36
ศรีสะเกษ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
จันทบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 34
www.tmd.go.th