พยากรณ์อากาศ 18 พ.ย. 60
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 35
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 33
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 32
สมุทรสงคราม   มีเมฆบางส่วน 24 34
ระยอง   มีเมฆบางส่วน 24 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 30
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 32
www.tmd.go.th