พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
กาฬสินธุ์   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 37
สมุทรสงคราม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 36
ระยอง   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th