พยากรณ์อากาศ 21 มิ.ย. 61
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 36
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
สุพรรณบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ราชบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
สมุทรสงคราม คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นครปฐม   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th