พยากรณ์อากาศ 28 ก.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 32
น่าน   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
พะเยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ลำพูน   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
ลำปาง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 30
www.tmd.go.th