พยากรณ์อากาศ 23 มี.ค. 60
พิษณุโลก   ท้องฟ้าโปร่ง 25 38
กาญจนบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 37
อ่างทอง   มีเมฆบางส่วน 25 36
สมุทรสาคร   มีเมฆบางส่วน 27 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 36
www.tmd.go.th