พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 35
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
กาญจนบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 37
เพชรบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 36
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th