พยากรณ์อากาศ 25 มี.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
อุตรดิตถ์   ท้องฟ้าโปร่ง 24 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 36
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 24 34
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 35
www.tmd.go.th