พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
ราชบุรี   พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 37
ชลบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
ชุมพร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 23 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th