พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 37
อุตรดิตถ์   มีเมฆบางส่วน 24 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ราชบุรี   มีเมฆบางส่วน 24 37
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 35
ชุมพร   มีเมฆบางส่วน 23 33
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th