พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 61
เชียงราย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 18 34
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 21 33
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 34
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 25 34
ชลบุรี   มีเมฆบางส่วน 25 34
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th