พยากรณ์อากาศ 20 มี.ค. 62
เชียงใหม่   ท้องฟ้าโปร่ง 22 37
อุบลราชธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 27 36
ปทุมธานี   มีเมฆบางส่วน 26 38
นราธิวาส   มีเมฆบางส่วน 23 34
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 23 35
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 25 37
www.tmd.go.th