พยากรณ์อากาศ 20 พ.ย. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
อุบลราชธานี   ฝน 10 % ของพื้นที่ 22 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 34
ปทุมธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 34
นราธิวาส คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 22 32
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 23 31
ภูเก็ต   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
www.tmd.go.th