พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
ขอนแก่น   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 36
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th